fbpx

Den som har fyllt 18 år får genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap. Testamente får också göras av underårig som efter fyllda 16 år vill förordna om egendom som han eller hon själv får råda över.

Ärvdabalken (1958:637) 7 kap. 1 §

Att upprätta ett testamente ger möjlighet för den som har gått bort att bestämma hur kvarlåtenskapen efter denna ska fördelas och i viss mån även andra frågor. Reglerna kring upprättande av testamente berör såväl formen kring upprättandet som själva innehållet i testamentet. 

Till skillnad från äktenskapsförord finns ingen myndighet som registrerar testamenten. När man har upprättat ett testamente är det viktigt att förvara det på en betryggande plats. 

Dalarnas Advokatbyrå erbjuder rådgivning samt upprättar testamente och du är välkommen att kontakta oss.