fbpx

Allmänt om Dalarnas Advokatbyrå

Dalarnas Advokatbyrå bildades år 2019. Jag som driver advokatbyrån heter Magnus Bernharth. Genom att arbeta som advokat är jag medlem i Sveriges Advokatsamfund och därigenom har jag förbundit mig att följa de etiska regler som gäller för advokater. 

En advokat har fyra kärnvärden som består av frihet från intressekonflikter, lojalitetsplikt,  oberoende samt tystnadsplikt. Advokatens kärnvärden är en del av det som skiljer advokater från andra juridiska rådgivare.

Juridisk rådgivning kan behövas i många olika situationer. Det som jag arbetar främst med är att företräda enskilda personer eller företag som ombud vid mål i domstol samt erbjuda rådgivning.

Magnus Bernharth

Advokat 
0735 01 08 09
magnus@dalarnasadvokatbyra.se 

Utbildningar

Utbildning med tre kurstillfällen om vardera två och en halv dag samt en muntlig och skriftlig examination. Du kan läsa mer om advokatexamen genom följande länk

Grundläggande universitetsutbildning om fyra och ett halvt år (270 hp) för att kunna arbeta som advokat, domare eller åklagare. 

Arbetsrätt som fristående kurs vid Stockholms Universitet omfattande 15 hp samt fördjupning inom arbetsrätt vid Umeå Universitet omfattande 15 hp. 

Arbetslivserfarenhet

2015 till 2019 – biträdande jurist och sedan advokat vid Advokaterna Wikner & Marneros. 

2013 till 2015 – vid Mora tingsrätt. Arbetet som tingsnotarie innebar att förbereda mål, föra protokoll vid förhandlingar och döma i enklare ärenden med mera. 

2013 till 2014 – vid Statens Skolverk. Tjänsten omfattade att handlägga ärenden om lärarlegitimation och fatta beslut i ärenden om lärarlegitimationer. 

2008 till 2010 i Haninge kommun. Ansvar för lokal mediabevakning samt opinionsbildning med mera. 

Ingrid Spånberg

Biträdande jurist 
076 009 79 25
ingrid@dalarnasadvokatbyra.se

Utbildningar

Grundläggande universitetsutbildning om fyra och ett halvt år (270 hp) för att kunna arbeta som advokat, domare eller åklagare. 

Arbetslivserfarenhet

Upprättande av rättsutredningar samt andra handlingar. Biträde för advokater samt biträdande jurister.

Vid sidan av studierna i Örebro arbetade jag på ideell basis med att bistå privatpersoner som juridisk rådgivare. 

Beredning inför och protokollföring vid muntliga förberedelser med mera. Upprättande av förslag till avgöranden i domstolsärenden. Utförande av administrativt arbete vid domstolen. 

Kastriot Xhaferi

Biträdande jurist 
073 562 15 40
kastriot@dalarnasadvokatbyra.se 

 

Utbildningar

Grundläggande universitetsutbildning om fyra och ett halvt år (270 hp) för att kunna arbeta som advokat, domare eller åklagare. 

Arbetslivserfarenhet

Handlägga mål samt ärenden vid tingsrätten. Vid behov genomföra utredningar med mera. 

Företrädde klienter i olika typ av mål och ärenden. 

Genomförde notarietjänstgöring vid Mora tingsrätt bestående av att handlägga mål och ärenden samt genomföra utredningar med mera.