fbpx

1 § Utfärdar någon skuldebrev, svare han för sin förskrivning; dock äge han, där ej annat må anses avtalat, utan hinder av förskrivningen göra gällande invändningar beträffande rättsförhållande som föranlett handlingens utfärdande.

Lag (1936:81) om skuldebrev

När personer eller företag lånar pengar av varandra kan det uppstå olika tvister i samband med bland annat återbetalning av lån. För att förebygga tvister är det ofta fördelaktigt att ha ett skriftligt avtal till grund för ett lån. 

För de fall ni önskar rådgivning kring fordringar eller om ni har en tvist gällande fordringar är ni välkomna att kontakta Dalarnas Advokatbyrå.