fbpx

Tvist om arv

23 kap.
1 §  Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare.
Var den döde gift, skall först bodelning förrättas enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken. Efterlämnar den döde en sambo och begär denne bodelning enligt sambolagen (2003:376), skall bodelningen förrättas innan arvskifte äger rum.

Ärvdabalk (1958:637)

När en person går bort ska det mellan arvingar och universella testamentstagare förrättas ett arvskifte. Det kan i ett arvskifte uppstå många komplicerade frågor gällande värdering av egendom, hur arvet ska fördelas, om en arvlåtare har givit gåvor till bröstarvingar som ska avräknas som förskott på arv,  hur ett testamente ska tolkas med mera. 

I många fall ska det dock framhållas att dödsbodelägare kommer överens om hur de ska förrätta ett arvskifte. För de fall ni önskar råd, inte kommer överens eller att en tvist gällande ett arvskifte redan har startat är ni välkomna att kontakta Dalarnas Advokatbyrå.