fbpx

Fel i fastighet

Fastigheter kan vara stora och små. Fastigheter kan vara nya eller gamla. Fastigheter kan vara i bra skick eller dåligt skick. För många är en fastighetsaffär en av livets större affärer. Det kan uppstå många frågor kring en fastighetsaffär och det kan efter att köpeavtalet har undertecknats och köparna flyttat in i huset visa sig något som är fel. 

Det kan vara ett fel som säljaren menar var synligt för köparen och därmed omfattades av köparens undersökningsplikt med följden att köparen inte kan åberopa det som ett fel. En köpare kan mena att felet var dolt för denne och därav har köparen inte kunnat undersöka felet och det är således säljaren som ska ansvara för felet. 

Som ni förstår är det även fler frågor som aktualiserar i det fallet en fastighetsaffär har gått fel som exempelvis om

  • reklamation har skett,
  • felet har preskriberats,
  • köpare rätt till prisavdrag,
  • felet kan medföra att köparen har rätt att häva köpet eller om 
  • felet kan medföra att köparen har rätt till skadestånd.


För de fall du behöver rådgivning kring en fastighetsaffär som har gått fel kan du kontakta Dalarnas Advokatbyrå. Om du önskar annan fastighetsrättslig rådgivning erbjuder Dalarnas Advokatbyrå även det.