fbpx

Fel i tjänst

När vi beställer tjänster kan det bli olika typer av fel. Det kan bli fel i att det inte blir som man hade tänkt sig. Det kan bli fel genom att det blev dyrare än vad som var tänkt. Det kan bli fel i att det har tagit längre att utföra tjänsten än vad parterna hade kommit överens om. Det kan bli fel i att utförda arbeten inte redovisas. 

Ett sätt att försöka undvika fel är att ha ett skriftligt avtal till grund för den tjänsten som ska utföras. Om det till exempel är hantverkstjänster som ska utföras kan det vara en fördel att använda sig av Hantverkarformuläret 17 om det är en konsument som beställer arbetena.

För konsumenter och näringsidkare gäller olika regler för fel i tjänst. Det förekommer även olika regler för olika typer av tjänster. 

Om du har köpt en tjänst som inte blev som ni hade kommit överens om eller om du har utfört en tjänst som ni har kommit överens om men inte får betalt kan ni kontakta Dalarnas Advokatbyrå för rådgivning.