fbpx

Samäganderätt

6 §  Envar delägare i samfällt gods, varom i 1 § sägs, äge, där ej annorledes är mellan honom och övriga delägare avtalat, hos rätten söka, att godset för gemensam räkning utbjudes till försäljning å offentlig auktion; dock må förordnande om utbjudande ej meddelas, där annan delägare visar synnerliga skäl för anstånd.

Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt

För de fall man äger något gemensamt med andra och inte har något avtal som reglerar samägandet är lag (1904:48 s.1) om samäganderätt tillämplig. Är det dock en jordbruksfastighet som man äger tillsammans med andra är det en annan lag som är tillämplig. 

Om samägare av gemensam egendom (fast eller lös) inte i förväg har kommit överens hur egendomen ska förvaltas kan det uppstå problem längsmed vägen gällande förvaltning och för de fall någon önskar att samägandet ska upphöra. 

Dalarnas Advokatbyrå erbjuder såväl rådgivning kring samäganderättsavtal som för de fall man önskar upphörande av samäganderätt med mera.