fbpx

Bodelning och arvskifte

En bodelning kan genomföras under äktenskap.  Dock är det vanligare att bodelning genomförs med anledning av äktenskapsskillnad eller att äktenskapet har upphört genom att någon av parterna går bort. 

När någon går bort behövs det även i många fall genomföras en bouppteckning samt ett arvskifte. Då såväl bodelning som arvskifte ofta kan innehålla många  svåra bedömningar kan det finnas ekonomiska och tidmässiga fördelar med att anlita en advokatbyrå. 

För de fall den som har gått bort inte har mer tillgångar än vad som räcker till begravningskostnad och andra utgifter med anledning av dödsfallet samt att den som har gått bort inte ägde fast egendom kan det i vissa fall vara tillräckligt att göra en dödsboanmälan. Du kan läsa mer om dödsboanmälan på Skatteverkets hemsida

Dalarnas Advokatbyrå erbjuder rådgivning och upprättande av bouppteckningar, bodelningsavtal samt arvskiftesavtal och du är välkommen att kontakta oss.