fbpx

Övrig information

Om Dalarnas Advokatbyrå har utfört arbete åt en konsument och konsumenten anser att priset för utförda arbeten är för högt kan konsumenten vända sig till Konsumenttvistnämnden genom denna länk för att få saken prövad.

Observera att för att Konsumenttvistnämnden  ska kunna pröva en tvist måste konsumenten först skriftligen ha klagat till sin advokat. Konsumenten måste ha försökt lösa tvisten i samförstånd med advokaten innan konsumenten kan skicka in sitt krav till Konsumenttvistnämnden.

Om du önskar information om hur Dalarnas Advokatbyrå behandlar personuppgifter kan du läsa mer om det genom denna länk.