fbpx

Vanliga frågor

Vilka advokater finns det i dalarna?

Genom advokatsamfundets hemsida kan du söka efter advokater utifrån vilken ort de är verksamma. Du hittar sökfunktionen genom att följa denna länk

Hur gör jag om jag behöver en advokat?

Du kan kontakta Dalarnas Advokatbyrå genom mail som är magnus@dalarnasadvokatbyra.se eller telefon 0735 01 08 09 eller använda Dalarnas Advokatbyrås kontaktformulär

Har en advokat tystnadsplikt?

Ja, en advokat har tystnadsplikt. Tystnadsplikten följer av reglerna om god advokatsed och framgår även i rättegångsbalken 8 kap. 4 §.

Hur lång tid kan ett ärende ta?

Med anledning av att det finns många olika typer av ärenden är det svårt att ange en tid. Vill ni skriva ett testamente kan det ordnas inom någon eller några veckor. Gäller ärendet en tvist om en byggnation som har gått fel kan det ta flera år.